Wat is een Aanbesteding?

Wat is een Aanbesteding?

WAT IS EEN AANBESTEDING?

WAT IS EEN AANBESTEDING?

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren. Hij vraagt bedrijven  om een offerte in te dienen middels een aanbestedingsprocedure. Het doel van het aanbestedingsbeleid is primair om concurrentie te verkrijgen en om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

In de Grond, Weg en Waterbouw wordt in 99% van de gevallen het ARW 2016 gehanteerd als aanbestedingsreglement. Dit is een reglement waarin je diverse procedures kunt volgen. Bijvoorbeeld een openbare procedure of een meervoudige onderhandse procedure. Maar ook een concurrentiegerichte dialoog is als procedure mogelijk. In dit aanbestedingsreglement is omschreven hoe en met welke procedure je op een transparante en op een juiste (wettelijke) wijze een offerte van een bedrijf kunt vragen.

Heb je dan een offerte verkregen die als “winnaar” uit de procedure is gekomen, heb je onder andere duidelijk inzichtelijk welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt.

Na een geslaagde aanbesteding wordt de “klus”gegund. Dit is feitelijk het verlenen van de opdracht aan de Economisch Meest Voordelige Inschrijver. De opdrachtgever heeft een EMVI aanbesteding gehouden en kan aan de slag!

GWWbeheer is zeer ervaren in het organiseren van aanbestedingsprocedures. Vraag ons om alle mogelijkheden die wij je kunnen bieden!

Mail of bel ons direct voor een goed advies!