Privacy Policy

Privacy Policy

GWWbeheer respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. Je kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal GWWbeheer, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van je verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Wanneer je deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Indien je persoonlijke gegevens invult, behandelt GWWbeheer deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken je gegevens om aan jou de voor jou gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om jou van de door jou gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door je gegevens in te voeren gaat je hiermee akkoord.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

GWWbeheer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van GWWbeheer worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. GWWbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.