Zwarte Water

Project Informatie

Natuurmonumenten heeft GWWbeheer gevraagd een RAW bestek op te stellen voor de inrichting oevers Zwarte Water. In samenwerking met bureau successie natuurzaken is inmiddels een eerste pilot voorbereid en uitgevoerd.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

Created by GWWbeheer | 11/06/2017 | Our Portfolio

Related Projects